INGYENES házhozszállítás 20 000Ft-os termékrendelés felett!

Kérdése van? Hívjon minket! +36301602111

Nyereményjáték szabályzat

A Szervező és lebonyolító

Szervező: Bellakollektion Kft. (a továbbiakban Szervező)

székhelye:  2724 Újlengyel Petőfi Sándor u. 61.

cégjegyzékszáma:  13-09-215640

Szervező végzi a @bellakollektion nyereményjáték elnevezésű nyereményjáték – a továbbiakban: Játék - teljes körű lebonyolítását.

A nyertes sorsolását, kiértesítését és a nyeremény kiosztását a Szervező kezeli. A résztvevők személyes adatainak feldolgozása, az adatok egyeztetése a Szervező által fog történni

A nyereményjátékban való részvétel személyi feltételei

A játékban történő részvétel önkéntes. A játékban minden magyarországi lakcímmel rendelkező, 18 éven felüli természetes személy részt vehet.

A Játékban nem vehetnek részt Szervező, továbbá a Lebonyolító vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint az egyéb, a lebonyolításban közvetlenül részt vevő személyek és azok hozzátartozói és közeli hozzátartozói.

A Játékosok a Játékban történő részvételükkel maradéktalanul elfogadják a jelen Játékszabályzatban foglaltakat.

A nyereményjátékban való részvétel tárgyi feltételei

A játékban minden olyan, a II. pontban említett személy (továbbiakban: Játékos) részt vehet, aki rendelkezik saját Instagram felhasználói fiókkal, amennyiben személye annak alapján azonosítható. A nyereményjátékban való részvétel ingyenes és semmilyen vásárlási kötelezettséggel nem jár.

Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot - akár annak időtartama alatt is - egyoldalúan módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse. Szervező jogosult bármely játékost a Játékból kizárni, különösen, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha valamely játékos a Játék lefolyását bármilyen módon manipulálja, vagy bármely módon rosszhiszeműen jár el. A jelen játékszabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges felfüggesztéséről vagy megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a https://www.bellakollektion.hu oldalon, a játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. Szervező kizár minden, a Játék használatából eredő közvetlen vagy közvetett kárral és költséggel kapcsolatos kártérítést és kártalanítást.

A jelen szabályzatban nem rendezett kérdések tekintetében a Játék felhasználói felületén elhelyezett utasításokat, információkat és interakciós lehetőségeket kell irányadónak tekinteni.

A Játékban történő részvétellel összefüggő vitákkal kapcsolatosan a Szervező mindennemű felelősséget elhárít, így többek között a regisztráció során megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím elírás, stb.) Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. Szervező nem vállal semmilyen felelősséget, és minden kártérítési igényt kizár a Játékban való részvétellel összefüggésben felmerült esetleges károkkal kapcsolatban. A Szervező nem felelős azokért, a nyertest vagy bármely harmadik felet érintő esetleges károkért vagy személyi sérülésekért, amelyek a nyeremény bármely módon történő felhasználásából adódnak.

 A játék időtartama

A játék kezdete: 2021.11.05

A játék vége: 2021.11.14

Sorsolás: 2021.11.15

 

 A játékra való jelentkezés módja

A Játék meghirdetése a @bellakollektion Instagram közösségi portál felületén történik. A Játékban annak időtartama alatt azon cselekvőképes, magyarországi lakcímmel rendelkező természetes személyek vehetnek részt, akik a játékhoz tartozó, 2021.11.05-én  közzétett posztot kedvelik, „Követés” („Follow”) kapcsolatot alakítanak ki a @bellakollektion oldalával, a poszt alatt megjelölik 3 ismerősüket. Más jelentkezési módot a Szervező nem fogad el.

A nyeremény ajándékcsomag tartalma

-25.000 Ft értékű vásárlási utalvány

A sorsolás módja

 

https://commentpicker.com/ Oldalon történik random sorsolással.

 

A kapcsolatfelvételt a nyertes személynek kell kezdeményeznie, majd az adategyeztetések után a nyeremény ajándékcsomagot a Szervező postai úton juttatja el a nyerteshez az általa megadott címre a Játék lezárását és a nyertessel való címegyeztetést követő 30 napon belül.  A sikertelen értesítés, illetve egyéb okok miatt át nem vett nyereményeket a Szervező szabadon felhasználhatja.

 

Egyéb rendelkezések

A Játékos jelen szabályzat előírásain túl köteles megtartani a Facebook vonatkozó felhasználási feltételeit.

 

Játékos, Szervező és Lebonyolító kijelentik, hogy az Instagram Platform üzemeltetőjét Instagram, LLC-t (1601 Willow Rd., Menlo Park California 94025, USA) teljes mértékben felmentik

minden, jelen Játékkal kapcsolatos kártérítési, illetve jogi felelősség alól.

 

Szervező és Lebonyolító kijelentik, hogy jelen Játék – az Instagram Platform használatán túl –nem

áll kapcsolatban az Instagram-mal, a promóciót az Instagram nem támogatja, ajánlja vagy szervezi.

 

A Játék során megadott személyes adatokat a Szervező kezeli, azokat az Instagram és Facebook részére semmilyen körülmények között át nem adja.

 

Újlengyel, 2021.11.05